Referenční list

JIPS – stavební firma prováděla a provádí pro město Kralovice tyto stavby

 • Skládka TDO – 1994
 • Rekonstrukce vojenského objektu na hudební školu – 1994
 • Rekonstrukce bývalého vojenského štábu na zdravotní středisko – 1995-6
 • Přístavba zvláštní školy – 1996
 • Rekonstrukce kanceláří odboru výstavby – 1999
 • Rekonstrukce a nástavba bývalé vojenské ubytovny na bytový dům – 1999-2000
 • Rekonstrukce sociálního zařízení, kanceláře starosty a sekretariátu v budově MÚ Kralovice – 2001
 • Novostavba bytového důmu – 24 byt. jednotek – 2003
 •  Další drobné akce v rámci města

Stavby a práce pro město jsou prováděny kvalitně, v dohodnutých termínech a cenových relacích.

Dále tato firma pod vedením Ing. Jirana prováděla v působnosti stavebního úřadu Kralovice tyto stavby:

 • Kravín v obci Bohy – 1993
 • Lékárna „Arnika“ Kralovice – 1994
 • Rekonstrukce haly KAGO HANDEL Kralovice – 1994
 • Truhlárna Kožlany – 1995
 • ČOV KAGO HANDEL – 1996
 • Hala pro výkrm prasat Vysoká Libyně – 1996
 • Areál POTI Kralovice – 1996-7
 • TKB ústředna Kralovice – 1997
 • TKB ústředna Žihle – 1997
 • Prodejna potravin s bytem Kralovice – 1997
 • Rodinný dům Brodeslavy p. Polák – 1997
 • Rodinný dům Kralovice pí Popelová – 1997
 • Rodinný dům Kralovice p. Karban – 1998
 • Rodinný dům Kralovice p. Knop – 1998
 • Areál ELEKTROZDVIH p. Polák – 1998
 • Rekonstrukce rekreační chalupy p. Kohout – 1998
 • Rodinný dům s prodejnou Kralovice – Elektro Beneš a spol. – 1999
 • Rodinný dům Kralovice p. Sklenář – 1999
 • Rodinný dům Kožlany p. Svárovský – 1998-9
 • Rodinný dům Kralovice p. MUDr. Krejčík – 1999-2000
 • Přístavba pavilonu společenské místnosti LDN Kralovice – 2001
 • Rekonstrukce domu s prodejnou Kralovice p. Chaloupka – 2002
 • Rekonstrukce domu s prodejnou p. Frána – 2004
 • Hotel Beránek Kralovice – 2004-5
 • Rekonstrukce domu dětí Žihle – 2005
 • Rekonstrukce areálu NET Kralovice – 2005
 • Akvamont skladový areál Kopidlo – 2005
 • Rodinný dům Kralovice p. Enžl – 2006
 • Výstavba sportovního areálu Liblín p. Bech – 2006
 • Strojní dílny a sociální zařízení KORA Studená – 2006
 • Rodinný dům Kralovice pí JUDr. Dvouletá – 2006
 • Přístavba domova mládeže  – Střední škola  Kralovice – 2008-9
 • Zateplení panelového domu Plasy, Babinská č. p. 447 – 2008
 • Zateplení panelových domů, Mírová ulice č. p. 554,555,557,558, 670 – 2008-12
 • Stavební úprava ZŠ Dr. E. Beneše v Kožlanech – 2009
 • Přístavba knihovny a úprava vnitrobloku  Kralovice – 2009-10
 • Zateplení panelového domu, výměna oken, Průběžná  č.p. 625,626 – 2011
 • Výstavba rodinného domu v Předenicích – 2010-11
 • Výstavba rodinného domu, Plzeň, Bílá Hora – 2010-11
 • Výstavba rodinného domu, Plzeň, Hradiště – 2011-12
 • Výstavba rodinného domu, Plzeň, Starý Plzenec – Sedlec – 2012-13
 • Výstavba rodinného domu, Plasy ul. Prostřední – 2014-15
 • Výstavba rodinného domu v obci Kozojedy – 2014-15
 • Výstavba soukromého depozitáře automobilů v Plzni – 2014-15
 • Rekonstrukce rodinného domu v Horní Bříze – 2015
 • Provedení monolitické konstrukce obytného domu s kavárnou, Plzeň – 2015
 • Rekonstrukce obytného domu s ordinací, Plzeň, Slovanská – 2016
 • Rekonstrukce mateřské školy, Plasy 2016
 • Výstavba rodinného domu, Starý Plzenec, Andrejšky – 2016
 • Výstavba sportovního areálu Slovan Spoje Plzeň – 2016
 • Výstavba administrativní budovy Dynal, Čistá – 2016

Od investorů nebyly vzneseny připomínky ke kvalitě a průběhu stavebních prací. Při kolaudaci staveb bylo možné konstatovat, že práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě.